galwanizer

Słownik języka polskiego PWN*

galwanizer, galwanizator «specjalista w dziedzinie galwanizacji»
• galwanizerski, galwanizatorski • galwanizerstwo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego