grafika

Wielki słownik ortograficzny PWN*

grafika (dzieło sztuki) -ice, -ikę; -ik
grafika (dział sztuk plastycznych; skrót: graf.) -ice, -ikę
grafik (artysta) -ika, B.= D., -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN*

grafika
1. «dział sztuk plastycznych obejmujący dzieła wykonane techniką powielania na dowolnym podłożu odbitek z uprzednio wykonanej formy; też: dzieło wykonane tą techniką»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
grafika komputerowa «dział informatyki zajmujący się tworzeniem za pomocą komputera rysunków, a także realistycznych obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego