gromadzić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gromadzić -adzę, -adzą; -adź, -adź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

gromadzić
1. «zbierać i składać w jednym miejscu jakieś rzeczy»
2. «pozyskiwać jakieś wartości lub dobra niematerialne»
3. «skupiać wokół siebie ludzi»
gromadzić się
1. «zbierać się w jednym miejscu»
2. «o przedmiotach, zjawiskach materialnych: znajdować się gdzieś w większej ilości, liczbie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego