hals

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Hals: Frans Hals, Fran•sa Hal•sa, o Fran•sie Hal•sie
hals (żegl.) -l•su, -l•sie

Słownik języka polskiego PWN*

hals
1. «położenie płynącego statku żaglowego w stosunku do wiatru»
2. «odcinek drogi przebytej przez statek bez zmiany położenia względem wiatru»
3. «lina utrzymująca na właściwym miejscu dolny róg żagla»

• halsowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego