hamujący

Wielki słownik ortograficzny PWN

hamować -muję, -mują

Słownik języka polskiego PWN

hamujący «taki, który hamuje jakiś proces lub działanie»
• hamująco
hamować
1. «zmniejszać prędkość»
2. «utrudniać jakieś działanie lub przebieg jakichś procesów»
3. «powstrzymywać kogoś przed czymś»
4. «ukrywać lub tłumić swoje pragnienia lub emocje»
droga hamowania «odległość przejechana przez pojazd od chwili uruchomienia hamulców do zatrzymania się»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego