hermetyczność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

hermetyczny
1. «szczelnie zamknięty, nieprzepuszczający powietrza»
2. «zamknięty i niedostępny wpływom zewnętrznym»
3. «dostępny tylko dla niewielkiego kręgu wtajemniczonych»
4. «odnoszący się do hermetyzmu – nurtu filozoficzno-religijnego»

• hermetycznie • hermetyczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego