hotel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hotel -lu; -le, -li (a. -lów): hotel Forum, hotel Pod Różą, hotel Bristol, ale: Hotel Europejski, Hotel Francuski
hotel. (= hotelarski)
Hôtel Lam•bert (obóz polit.) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

hotel «budynek przeznaczony do czasowego pobytu osób zatrzymujących się w danej miejscowości»
• hotelowy • hotelik
hotel robotniczy «budynek mieszkalny przeznaczony dla robotników zamiejscowych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego