hydrofil

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hydro•fil (roślina; zwierzę) -la, B.= D.; -li a. -lów
hydro•fil (substancja) -lu, B.= M.; -li a. -lów

Słownik języka polskiego PWN*

hydrofil
1. «organizm żyjący w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą»
2. «cząstka koloidowa wykazująca zdolność przyłączania cząsteczek wody»

• hydrofilny, hydrofilowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego