hydrologia

Słownik języka polskiego PWN*

hydrologia «nauka o wodach występujących w przyrodzie»
• hydrologiczny • hydrolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego