iść na rękę

Porady językowe

iść ręka w rękę
9.04.2002
Co Państwo sądzą o takim frazeologizmie? Oto całe zdanie:
Dokumenty te są dokumentami prawnymi i powinny być przygotowane przy pomocy specjalnie powołanej do tego rady, w porozumieniu z prawnikami. Przygotowanie dokumentów wymaga dużo pracy. Powinny "iść one ręka w rękę" z twoim biznesplanem.
Chodzi mi o to iść ręka w rękę.
zapis daty
21.06.2009
Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zasady urzędowe, o których wspomniano w tekście dostępnym na Państwa stronie, pod adresem http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629747. W całej korespondencji wychodzącej z mojej spółki posługujemy się konwencją zapisu daty 0000-00-00 (rok-miesiąc-dzień), czy jest to błędne?
kierunek
25.10.2006
Wiatr północny wieje KU północy czy OD północy? Kiedy ruchy wojsk mają kierunek północny, to raczej armia nie idzie na południe. Tymczasem w encyklopedii PWN czytam, że pasaty wieją „od wyżów zwrotnikowych ku równikowemu niżowi”, ale „na półkuli północnej mają kierunek północno-wschodni”. A jeśli ktoś powie o rzece, że ma kierunek północny, to jak to zrozumieć? Wedle wojska czy wiatru?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Sycylia - przyszły kraj wolności, a korsarze utrudniają im założenie go, idą na rękę Rzymianom. Spartakus obawiając się całkowitego zerwania rokowań wydał surowe rozkazy...
  • ... Jakubowicz. - My będziemy dążyli do tego, by sprawę załatwić polubownie, idąc na rękę dotychczasowym ich użytkownikom. Nie chcemy, by poczuli się zagrożeni, jednak...
  • ... pruskich, tworząc władze lokalne podporządkowane dowództwu francuskiemu. W akcji tej szli na rękę właścicielom ziemskim, powierzając im kierunek administracji, wzywając ludność miejską do...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego