iglica

Słownik języka polskiego PWN*

iglica
1. «część składowa przyrządu, urządzenia bądź narzędzie lub element narzędzia, kształtem przypominające igłę»
2. «część mechanizmu zamkowego broni palnej mająca kształt szpikulca»
3. «zwieńczenie wieży lub jej hełmu mające postać smukłego stożka»
4. «owłosiona roślina o lilioworóżowych kwiatach»
5. «spiczasta skała, częsta w dolomitach»
6. «narzędzie zbliżone kształtem i funkcją do igły, służące do ręcznego dziania siatki, sieci rybackich itp.»

• iglicowy • igliczka
iglica zwrotnicy «ostro zakończony odcinek szyny, stanowiący część zwrotnicy rozjazdu torów kolejowych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego