iluzjonistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

iluzjonista
1. «artysta cyrkowy, który dzięki zręczności rąk wywołuje u widzów złudzenia wzrokowe»
2. «przedstawiciel iluzjonizmu w sztuce»

• iluzjonistyczny • iluzjonistka
iluzjonizm
1.  filoz. «przekonanie, że świat poznawalny za pomocą zmysłów jest iluzją»
2. «dążenie do możliwie wiernego oddania złudzenia rzeczywistości w dziele plastycznym»
3. «szerzenie iluzji niemających pokrycia w rzeczywistości»

• iluzjonistyczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego