indukcja

Słownik języka polskiego PWN*

indukcja
1. «w logice: wyprowadzanie wniosków ogólnych z przesłanek będących poszczególnymi przypadkami tych wniosków»
2. «w naukach empirycznych: metoda badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie eksperymentów i obserwacji faktów»
3. «wzbudzenie prądu lub ładunku elektrycznego pod wpływem czynników elektrycznych lub magnetycznych»

• indukcyjny • indukcyjnie
indukcja elektromagnetyczna «powstawanie siły elektromotorycznej w obwodzie obejmującym zmienny strumień magnetyczny»
indukcja elektrostatyczna «zmiana rozkładu ładunków elektrycznych ciała znajdującego się pod wpływem pola elektrycznego»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego