infuzyjny

Słownik języka polskiego PWN*

infuzja «wprowadzanie do organizmu dożylnie, podskórnie lub odbytniczo większej ilości płynu»
• infuzyjny
płyn infuzyjny «ciecz stosowana do uzupełniania ilości krwi w naczyniach krwionośnych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego