instrument

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•strument -n•tu, -n•cie; -n•tów (skrót: instr.)

Słownik języka polskiego PWN*

instrument
1. «przyrząd, urządzenie do wytwarzania dźwięków muzycznych»
2. «przyrząd używany zwłaszcza do czynności wymagających precyzji»
3. «środek służący do realizacji czegoś»
4. daw. «akt urzędowy»

• instrumencik
elektroniczny instrument muzyczny «instrument, w którym dźwięk powstaje za pośrednictwem drgań elektrycznych»
elektryczny instrument muzyczny «instrument, w którym dźwięk powstaje za pośrednictwem drgań elektrycznych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego