środek

Słownik języka polskiego PWN*

środek
1. «miejsce jednakowo oddalone od brzegów powierzchni lub przedmiotu»
2. «moment dzielący na dwie równe części jakiś okres, wydarzenie lub zjawisko»
3. «wewnętrzna część czegoś»
4. «coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś»
5. «metoda prowadząca do osiągnięcia celu»
6. «substancja chemiczna, preparat itp. stosowane w określonym celu»

• środkowy • środeczek
środek chwastobójczy «środek chemiczny do zwalczania chwastów»
środek cieniujący, kontrastowy «substancja chemiczna wprowadzana do badanego narządu w celu uwidocznienia go na obrazie rentgenowskim»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego