jakoś

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jakoś I
1. «zaimek odnoszący się do nieokreślonego sposobu wykonania czynności, np. Trzeba to jakoś załatwić.»
2. «zaimek sugerujący, że intensywność danego zjawiska jest tak niewielka, że mówiący waha się, czy w ogóle można scharakteryzować to zjawisko w podany sposób, np. Czuł się jakoś niewyraźnie.»
3. «zaimek sugerujący, że mówiący nie zna przyczyn danego zjawiska i jest nim zaskoczony, np. Jakoś nie mogę w to uwierzyć.»
jakoś II «partykuła wskazująca na to, że podana charakterystyka dotycząca czasu lub miejsca jest przybliżona, np. Umówmy się tak jakoś na początku przyszłego tygodnia.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego