jakoś

Słownik języka polskiego PWN*

jakoś I
1. «zaimek odnoszący się do nieokreślonego sposobu wykonania czynności, np. Trzeba to jakoś załatwić.»
2. «zaimek sugerujący, że intensywność danego zjawiska jest tak niewielka, że mówiący waha się, czy w ogóle można scharakteryzować to zjawisko w podany sposób, np. Czuł się jakoś niewyraźnie.»
3. «zaimek sugerujący, że mówiący nie zna przyczyn danego zjawiska i jest nim zaskoczony, np. Jakoś nie mogę w to uwierzyć.»
jakoś II «partykuła wskazująca na to, że podana charakterystyka dotycząca czasu lub miejsca jest przybliżona, np. Umówmy się tak jakoś na początku przyszłego tygodnia.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego