około

Słownik języka polskiego PWN*

około- «pierwszy człon przymiotników złożonych oznaczający bliskie położenie czegoś, występowanie, ruch dookoła tego, co nazywa drugi człon złożenia»
około I «przyimek poprzedzający określenie liczby, ilości, miary lub czasu, nadający im przybliżony charakter»
około II «partykuła dodawana do określenia liczby, ilości lub miary, komunikująca, że jest ono przybliżone, np. Ceny papieru wzrosły około trzykrotnie.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego