około

Wielki słownik ortograficzny PWN

około (skrót: ok.)
około godzin•ny (postój)
około trzy•krot•nie (wzrosły ceny paliwa)

Słownik języka polskiego PWN

około- «pierwszy człon przymiotników złożonych oznaczający bliskie położenie czegoś, występowanie, ruch dookoła tego, co nazywa drugi człon złożenia»
około I «przyimek poprzedzający określenie liczby, ilości, miary lub czasu, nadający im przybliżony charakter»
około II «partykuła dodawana do określenia liczby, ilości lub miary, komunikująca, że jest ono przybliżone, np. Ceny papieru wzrosły około trzykrotnie.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

około
22.12.2011
Szanowni Państwo,
czy zawsze należy rezygnować z około, kiedy następuje po nim rzeczownik w innym przypadku niż dopełniacz (i niedający się postawić w dopełniaczu) – nawet wtedy, gdy tekst jest specjalistyczny? Teksty specjalistyczne są z reguły rozbudowane, a dodatkowe używanie terminu mniej więcej wydłuża je jeszcze bardziej:) Czy w tym względzie można pójść za uzusem i przejrzystością tekstu?
Dziękuję i pozdrawiam,
Elżbieta
około
9.07.2008
Które sformułowanie jest lepsze: z około dwadzieściorgiem dzieci czy z około dwadzieściorga dzieci? Lepiej brzmi pierwsze, ale przecież po około stawia się dopełniacz.
około
12.09.2005
Jak rozumieć słowo około w zdaniu: „Zadzwonię około 11”? Czy 'zadzwonię do godziny 11', czy 'zadzwonię przed godziną 11 lub po godzinie 11 (np. plus minus 15 minut)'?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kierowca

    W poniedziałek wieczorem na Olczy doszło do poważnego wypadku.
    Około godziny 22 rozpędzony polonez uderzył w stojący na poboczu autobus...
  • ... na terytoria czeskiego pogranicza opuszczone po deportacji Niemców sudeckich. - Przesiedlono około 40 tysięcy Węgrów. Po kilku latach większość z nich wróciła...
  • ... one oszacować łączne stężenie szczególnie uciążliwych zapachowo związków siarki na około 250 ppm. W tabeli zamieszczono dodatkowo zestawienie wartości emisji oraz...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!