około

Wielki słownik ortograficzny PWN

około (skrót: ok.)
około godzin•ny (postój)

Słownik języka polskiego PWN

około- «pierwszy człon przymiotników złożonych oznaczający bliskie położenie czegoś, występowanie, ruch dookoła tego, co nazywa drugi człon złożenia»
około I «przyimek poprzedzający określenie liczby, ilości, miary lub czasu, nadający im przybliżony charakter»
około II «partykuła dodawana do określenia liczby, ilości lub miary, komunikująca, że jest ono przybliżone, np. Ceny papieru wzrosły około trzykrotnie.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego