jeśliby

Słownik języka polskiego PWN*

jeśliby
1. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne komunikujące, że zdarzenie, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, może nastąpić w bliższej lub dalszej przyszłości, np. Jeśliby uzyskał poparcie swojej partii, to będzie ubiegał się o fotel prezydencki.»
2. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne komunikujące, że zdarzenie, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, nie mogło, nie może ani nie będzie mogło nastąpić, np. Jeślibym był wiedział, że mamy zebranie, to na pewno bym przyszedł.»
3. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne komunikujące, że spełnienie warunku określonego w tym zdaniu zależy od czyjejś woli, np. Zrobi się tu o wiele więcej miejsca, jeśliby wyrzucić starą kanapę do piwnicy.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego