kalendarz

Wielki słownik ortograficzny PWN

kalen•darz -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

kalendarz
1. «system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu»
2. «spis dni całego roku, z podziałem na tygodnie i miesiące; też: notes, broszura lub plakat zawierające taki spis»
3. «planowany układ terminów wykonywania jakichś prac»

• kalendarzowy • kalendarzyk
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
kalendarz juliański, starego stylu «kalendarz słoneczny, w którym po trzech latach mających po 365 dni, następuje rok przestępny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego