katalog

Wielki słownik ortograficzny PWN

katalog -gu, -giem; -gów

Słownik języka polskiego PWN

katalog
1. «uporządkowany spis przedmiotów określonego zbioru»
2. «uporządkowany zbiór plików komputerowych»

• katalogowy
katalog działowy «katalog rzeczowy dzielący piśmiennictwo na najogólniejsze działy, a w ich obrębie segregujący pozycje logicznie, chronologicznie lub alfabetycznie»
katalog gwiazd «spis gwiazd z dokładnym podaniem ich położenia lub też spis gwiazd dobranych według jakiejś cechy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego