klasa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

klasa -sie, -sę; klas (skrót: kl.)
A-klasa (sport.) A-klasie, A-klasę
klasa-pracow•nia klasie-pracow•ni, klasę-pracow•nię; klas-pracow•ni a. klasopracownia

Słownik języka polskiego PWN*

klasa
1. «roczny kurs nauki w szkole, dostosowany do wieku uczniów»
2. «każdy z oddziałów, na jakie dzieli się szkoła; też: uczniowie takiego oddziału»
3. «sala szkolna, w której odbywa się nauka»
4. «w szkole artystycznej: przedmiot poświęcony nauczaniu określonej specjalności»
5. «wysoka kultura osobista»
6. «miejsca, przedziały, wagony w środkach komunikacji publicznej zapewniające określony standard i wygody podróży»
7. «kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech lub kategoria przedmiotów jednakowej jakości»
8. «jednostka systematyczna obejmująca pokrewne rzędy roślin»
9. «grupa społeczna wyróżniana ze względu na pozycję społeczną, poziom życia jej członków lub rodzaj wykonywanej przez nich pracy»
10. log. «zbiór przedmiotów wyodrębnionych ze względu na posiadaną przez nie pewną wspólną cechę»
11. mat. «jedno z podstawowych pojęć matematyki, termin pierwotny teorii mnogości»
12. «kolejny stopień w systemie rozgrywek ligowych»
13. «stopień wartości technicznej obiektów, ocenianych przez ekspertów»
14. «stopień w hierarchii orderów»

• klasowy • klasowo • klasowość
druga klasa
1. «typ wagonu kolejowego albo pomieszczenia na statku lub w samolocie z mniej wygodnymi urządzeniami niż w klasie pierwszej»
2. «drugi gatunek towaru»
klasa autorska «klasa licealna o profilu specjalistycznym, dla której przygotowuje się specjalny program nauczania»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego