klasyfikować

Słownik języka polskiego PWN*

klasyfikacja
1. «podział osób, przedmiotów lub zjawisk na grupy według określonej zasady»
2. «zaklasyfikowanie osoby, przedmiotu lub zjawiska do określonej grupy»
3. «ocena wyników osiągniętych przez ucznia lub sportowca i zestawienie ich z wynikami innych osób; też: lista powstała w wyniku takiego zestawienia»

• klasyfikacyjny • klasyfikować

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego