kończyć się

Słownik języka polskiego PWN*

kończyć się
1. «dobiegać końca w czasie»
2. «urywać się, dochodzić do ostatniego punktu»
3. «o sytuacji, wydarzeniu: przybierać jakiś obrót»
4. «być zakończonym czymś»
5. «zużywać się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego