komuna

Wielki słownik ortograficzny PWN

komuna -nie, -nę: komuna miejska, ale: Komuna Paryska

Słownik języka polskiego PWN

komuna
1. «grupa ludzi żyjących razem na zasadach wspólnoty własności i pracy»
2. pot. «komuniści»
3. pot. «ustrój komunistyczny»
komuna miejska «organizacja samorządowa w miastach średniowiecznej Europy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... sprzedawał swego życia, nie będę komunistom. Ja nie pracowałem za komuny. Nie pracowałem państwowo. Tylko takich ludzi jak ja w Polsce...
  • ... rozwścieczony burmistrz natarł na niego z krzesłem.

    Świebodzicki krezus

    Za
    komuny Wysoczański miał własne gospodarstwo. W 1978 r. zostawił je i...
  • ... przeważnie utrzymujący się z pracy fizycznej. Wielu stanęło po stronie Komuny, ponieważ opowiadała się za dalszą wojną. "Przystępując do rewolucji paryskiej...

Encyklopedia PWN

komuna
[łac.],
zespół ludzi łączących się w celu współżycia na zasadach wspólnoty własności i pracy;
rewolucyjne i patriotyczne powstanie ludowe w Paryżu;
wiejska jednostka gospodarcza i administracyjna w ChRL 1958–83;
komuna miejska, łac. communitas civium
[communis ‘wspólny’, ‘powszechny’, civis ‘obywatel’],
gmina, organizacja samorządowa w średniow. miastach Europy, obejmująca członków gminy powstałej w wyniku uniezależniania się miast od terytorialnej władzy feudalnej.
Komuna Paryska 1789–95,
organ samorządu miejskiego Paryża w czasie rewolucji fr. 1789–99;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego