konstruktywizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•struk•tywizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

konstruktywizm
1. «kierunek artystyczny zapoczątkowany po pierwszej wojnie światowej w Rosji pod hasłem syntezy sztuki, nauki i wiedzy technicznej»
2. «kierunek w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych XX w. głoszący kult techniki i przemysłu»

• konstruktywistyczny • konstruktywista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego