konstytuować się

Słownik języka polskiego PWN

konstytuować się «powstawać lub kształtować się»

Porady językowe

zaimek a spójnik
5.06.2013
W jaki sposób można przekonać się, czy dane słowo jest zaimkiem czy spójnikiem? Chodzi mi konkretnie o słowa: zanim, dopóki, dopóty. Ich funkcja w zdaniach:
Zanimby on przyszedł, zdążyłbym wszystko zrobić sam.
Dopóty by pracował, dopóki by miał siłę.
wydaje się identyczna, a jednak cząstkę by pisze się raz łącznie, a raz oddzielnie.
Rzut beretem
7.10.2016
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie etymologia powiedzenia rzut beretem. Wiadomo, że to niezbyt daleko, ale... dlaczego właśnie beretem?

Z poważaniem – Michałowicz
dystrybuować
22.11.2001
Jak należałoby uzasadnić poprawność wyrazu dystrybuować? Uparcie przychodzi mi na myśl dystrybutować i zdecydowanie nieufnie odnoszę się do pierwszej z wymienionych przeze mnie form...

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Wieluńskiej. Na ziemiach między Pilicą a Wartą w ciągu historii konstytuował się lud o swoistej kulturze. Ziemia ta nigdy nie była Śląskiem...
  • ... wyraźnie nie powiedział). Sądził chyba, że przedmiot artystyczny (obraz, powieść) konstytuuje się w dzieło sztuki tyleż dzięki odbiorcy, co dzięki twórcy... Ale...
  • ... niedoli, usiadł sam, jakby miał dość wszelkich odgłosów.
    Bliżej środka
    konstytuuje się grupa teatrów Buffo i Syreny. Gozdawa i Stępień w otoczeniu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego