kosmiczny

Słownik języka polskiego PWN*

kosmiczny
1. «dotyczący kosmosu jako przestrzeni pozaziemskiej»
2. «służący do latania w kosmos i do przeprowadzania badań w kosmosie»
3. «wyglądający tak, jakby był wytworem techniki przyszłości»
4. filoz. «obejmujący swym zasięgiem cały wszechświat»
5. «niedający się ogarnąć, wielki»

• kosmicznie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego