wielki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wiel•ki; -l•cy; więk•szy (skrót: w.): Wielki Piątek, Wielki Tydzień ,
Dobrzeń Wiel•ki Dobrzenia Wiel•kiego, Dobrzeniem Wiel•kim; przym.: dobrzeński
Gil Wiel•ki Gilu Wiel•kiego, Gilu Wiel•kim: jezioro Gil Wielki

Słownik języka polskiego PWN*

wielki
1. «znaczny pod względem rozmiarów, liczby, ilości lub wartości»
2. «przewyższający inne rzeczy lub zjawiska pod względem siły, intensywności lub jakości»
3. «mający duże znaczenie»
4. «o człowieku: znacznie przewyższający swymi zdolnościami, umysłem, zasługami itp. innych ludzi»
5. «przydomek nadawany wybitnym władcom, wodzom»
hetman wielki «od XVI w. najwyższy dowódca wojskowy, oddzielny dla Korony i Litwy»
krwiobieg wielki «obieg krwi bogatej w tlen z lewej komory serca do tkanek, a z tkanek – ubogiej w tlen, nasyconej dwutlenkiem węgla, do prawego przedsionka serca»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego