krajobraz

Wielki słownik ortograficzny PWN

krajobraz -zu, -zie; -zów

Słownik języka polskiego PWN

krajobraz
1. «przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu»
2. «obszar wydzielony ze względu na swoje charakterystyczne cechy przyrodnicze, topograficzne itp.»
3. przen. «ogół czynników składających się na jakieś zjawisko»
4. «obraz przedstawiający jakąś okolicę»

• krajobrazowy • krajobrazowo
krajobraz naturalny, pierwotny «krajobraz zachowany w pierwotnej postaci»
architektura krajobrazu «sztuka projektowania ogrodów i zieleni w mieście»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego