teren

Wielki słownik ortograficzny PWN

teren -nu, -nie; -nów

Słownik języka polskiego PWN

teren
1. «pewien obszar ziemi»
2. pot. «obszar objęty sferą czyjegoś działania»
3. pot. «władze, ośrodki prowincjonalne w stosunku do władz, ośrodków centralnych»
4. «sfera działania, pole aktywności»
5. «arena jakichś wydarzeń»
6. «część powierzchni ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem»

• terenowy • terenowo
teren dwujęzyczny «teren zamieszkały przez ludność mówiącą dwoma językami»
teren odkryty, otwarty «teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań»
teren zakryty «teren, na którym są lasy, wzniesienia, zabudowania ograniczające widoczność»
uzbroić teren «wyposażyć przeznaczony pod zabudowę teren w podziemne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne itp.»
profil terenu «rysunek linii obrazującej rzeźbę terenu wzdłuż osi trasy lub kierunków do niej poprzecznych»
przekrój terenu «obraz warstw ziemi i urządzeń znajdujących się pod jej powierzchnią na danym terenie»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
tereny zielone «grunty pokryte roślinnością służące mieszkańcom miast jako miejsce wypoczynku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

GOT, czyli ‘jednostka odległości w terenie’
18.09.2017
Szanowni Państwo,
w turystyce górskiej używa się jednostki GOT. Czy nazwa ta jest jakimś skrótowcem i czy powinniśmy zapisywać ją w odmianie tak jak skrótowiec, np. Nasza trasa wyniosła 20 GOT-ów?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Rozsądna uprawa ziemniaków
7.07.2016
Szanowna Redakcjo,
mam problem z logicznym odbiorem treści zdania: Zapytał, czy w świetle najnowszych badań nie uważa, że uprawa ziemniaków na tych terenach nie jest zbyt rozsądna. Po pierwsze, czy uprawa może być rozsądna? Po drugie, czy nie jest nierozsądna, czy nie jest rozsądna?

Z poważaniem
Kasia
Drygas
11.06.2008
Witam.
Nad rzeką Barycz występują nazwy miejscowości, które mają związek z topografią tamtego terenu. Były i niekiedy jeszcze są to tereny podmokłe. Miasto Ostrów lub niedaleka wieś Topola (dawniej Topila) są tego dowodem. Było tam także pustkowie Drygas. Teren jeszcze nie całkiem osuszony, drya i dryga, wiec stad ta nazwa. Czy moje rozumowanie jest prawidłowe?
Pozdrawiam
Jan Drygas

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... osnowy geodezyjnej, zasadniczych konturów i różnych obiektów znajdujących się w terenie. Przyjmuje się, że błąd naniesionych punktów przecięć południków i równoleżników...
 • ... Robi to wrażenie.
  Wokoło łąki tulipanów przybierają na intensywności. Pracownicy
  terenów zielonych zadbali o piękny wygląd budzącej się do wiosny Warszawy...
 • ... programy są podobne.
  Zamierzenia na lata 2002-2006:
  * "Uporządkować wszystkie
  tereny wokół budynków oświatowych."
  To piękne, ale w jakim promieniu od...

Encyklopedia PWN

model numeryczny terenu, ang. Digital Terrain Model, DTM, NMT,
dyskretna (numeryczna) reprezentacja ukształtowania wybranej części powierzchni Ziemi (lub innego ciała niebieskiego);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego