teren

Słownik języka polskiego PWN*

teren
1. «pewien obszar ziemi»
2. pot. «obszar objęty sferą czyjegoś działania»
3. pot. «władze, ośrodki prowincjonalne w stosunku do władz, ośrodków centralnych»
4. «sfera działania, pole aktywności»
5. «arena jakichś wydarzeń»
6. «część powierzchni ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem»

• terenowy • terenowo
teren dwujęzyczny «teren zamieszkały przez ludność mówiącą dwoma językami»
teren odkryty, otwarty «teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego