obraz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

obraz -zu, -zie; -zów: obraz jasnogórski, cudowny obraz (obraz Matki Bożej Częstochowskiej)
ob•raza -razie, -razę; -raz: obraza boska
Obrazów -zowa, -zowie; przym.: obrazowski

Słownik języka polskiego PWN*

obraz
1. «dzieło plastyczne przedstawiające kogoś lub coś, wykonane za pomocą farb, kredek, ołówka itp. na płótnie, papierze lub desce»
2. «widok kogoś lub czegoś przedstawiający się czyimś oczom»
3. «osoba, scena, rzecz odtwarzana w pamięci lub wyobrażana sobie przez kogoś»
4. «film, zwłaszcza dobry»
5. «całościowy opis kogoś lub czegoś»
6. «wyobrażenie, jakie ktoś ma o czymś, lub czyjaś opinia na jakiś temat»
7. «widok na ekranie uzyskany za pomocą projekcji»
8. «wizerunek czegoś odtworzony przez promienie odbite lub załamane, też odbity na kliszy lub papierze fotograficznym»
9. «scena lub odsłona sztuki teatralnej, opery lub baletu»
obraz kliniczny choroby «ogół objawów choroby wskazujący na jej rodzaj i zaawansowanie»
obraz kontrolny, testowy «obraz telewizyjny o prostym, geometrycznym wzorze, umożliwiający kontrolę lub pomiar parametrów określających jakość urządzeń telewizyjnych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego