krater

Słownik języka polskiego PWN*

krater
1. «zagłębienie, zwykle na szczycie wulkanu, stanowiące wylot kanału, którym wydostają się lawa, gazy itp.»
2. «zagłębienie na powierzchni Ziemi lub Księżyca, spowodowane upadkiem meteorytu»
3. «zagłębienie na powierzchni przedmiotu, spowodowane jego wadliwym lakierowaniem, spawaniem itp.»
4. «zagłębienie tworzące się na końcu dodatniej elektrody węglowej przy prądzie stałym»
5. «w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie: wysokie naczynie z dwoma uchwytami do mieszania wina z wodą»

• kraterowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego