lej

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lej (wyrwa w ziemi) -ja; -jów
lej (rumuńska jedn. monet.) leja; lei a. leja
lać leję, leją; lej, lej•cie

Słownik języka polskiego PWN*

lej I
1. «wgłębienie w ziemi o kształcie stożkowym»
2. «przyrząd do zlewania płynów lub zsypywania sypkich materiałów»
lej II «jednostka monetarna Rumunii równa 100 banom»
lej depresyjny «obszar powierzchni depresyjnej o kształcie leja, powstający wokół miejsca pompowania wody podziemnej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego