krzepnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krzep•nąć -p•nę, -p•ną; -p•nij•cie; -p•nął a. -pł, -p•ła, -p•li

Słownik języka polskiego PWN*

krzepnąć
1.  «przechodzić ze stanu ciekłego w stan galaretowaty»
2. «stawać się krzepkim»
krzepnięcie krwi «zmiana konsystencji krwi z płynnej na galaretowatą»
temperatura krzepnięcia «temperatura, w której dane ciało przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego