ktoś

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ktoś (żart. o osobie bliżej nieznanej) ktosia; ktosie, ktosiów
ktoś kogoś, komuś, kimś

Słownik języka polskiego PWN*

ktoś I
1. «zaimek oznaczający określoną osobę, której mówiący nie potrafi zidentyfikować lub której nie chce wskazać, np. Ktoś maczał palce w tej sprawie.»
2. «zaimek reprezentujący dowolną osobę, do której odnosi się przedstawiona charakterystyka, np. Potrzebny jest ktoś do pomocy w sklepie.»
3. «zaimek reprezentujący pojęcie osoby, np. Uważał się za kogoś lepszego od innych.»
4. «zaimek oznaczający osobę, która wyróżnia się czymś na tle danej zbiorowości, np. W tym miasteczku doktor jest kimś.»
ktoś II pot. «określona osoba nieujawniona przez mówiącego lub dowolna osoba, do której odnosi się przedstawiona charakterystyka, np. Nie znał dobrze tego ktosia.»
postawić (komuś) głos «ukształtować głos śpiewaka, aktora przez odpowiednie ćwiczenia, które nadają mu właściwe brzmienie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego