kwadratura

Wielki słownik ortograficzny PWN

kwadratura -rze, -rę

Słownik języka polskiego PWN

kwadratura
1. «położenie planety, w którym linia prosta łącząca ją z Ziemią tworzy kąt prosty z linią prostą łączącą Ziemię ze Słońcem»
2. mat. «wyznaczenie powierzchni danej figury płaskiej poprzez wykreślenie kwadratu, którego pole jest równe polu tej figury»
3. mat. «obliczanie wartości całek pojedynczych nieoznaczonych lub oznaczonych w zmiennych granicach»
kwadratura koła «niewykonalne zadanie geometryczne, polegające na znalezieniu sposobu nakreślenia za pomocą cyrkla i linijki kwadratu równego powierzchnią danemu kołu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

Kwadratura koła
Czyli: rzecz niemożliwa do osiągnięcia. Kwadratura czegoś to wyznaczenie kwadratu o równej temu czemuś powierzchni. Już Grecy martwili się tym, że nie potrafią powierzchni koła oddać kwadratem.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne - powiedział Belka.


  Kwadratura koła

  Sojusz Północny przyjął zaproszenie ONZ do rozmów na temat...
 • ... za transmisję, zanim ona zacznie płacić i znajdą się sponsorzy. Kwadratura biznesowego koła.  Zobaczę, jak rosną mandarynki

  Co sobie obiecujemy w...
 • ... ścianie. Architekt, projektując wnętrze nie większe od przeciętnego garażu, rozwiązał kwadraturę koła.
  - Gniazdko ciasne - wyjaśniła Alicja. - To wszystko, co uratowałam z...

Encyklopedia PWN

kwadratura
[łac.],
mat. wyznaczanie pól figur geom. i stąd, przez analogię, nazwa obliczania całek pojedynczych (nieoznaczonych lub oznaczonych w zmiennych granicach), rozszerzana niekiedy na obliczanie całek podwójnych, potrójnych itd.;
kwadratura
[łac.],
astr. położenie ciała niebieskiego względem Ziemi, w którym różnica długości ekliptycznych jego i Słońca wynosi 90° lub 270°.
mat. problem polegający na wykreślenie kwadratu (równoważnie: wielokąta) o polu równym polu danego koła;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego