kwadratura

Wielki słownik ortograficzny PWN

kwadratura -rze, -rę

Słownik języka polskiego PWN

kwadratura
1. «położenie planety, w którym linia prosta łącząca ją z Ziemią tworzy kąt prosty z linią prostą łączącą Ziemię ze Słońcem»
2. mat. «wyznaczenie powierzchni danej figury płaskiej poprzez wykreślenie kwadratu, którego pole jest równe polu tej figury»
3. mat. «obliczanie wartości całek pojedynczych nieoznaczonych lub oznaczonych w zmiennych granicach»
kwadratura koła «niewykonalne zadanie geometryczne, polegające na znalezieniu sposobu nakreślenia za pomocą cyrkla i linijki kwadratu równego powierzchnią danemu kołu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego