Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
kwantum
Znaleziono 57 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ciało emituje lub pochłania energię nie w sposób ciągły, ale kwantami, tj. w ilościach będących wielokrotnościami najmniejszej "porcji". Według Plancka wartość...
 • ... i w skwantowanej teorii oddziaływań silnych muszą wystąpić cząstki będące kwantami tego pola. Otrzymały one nazwę gluonów. Nie mają one ładunków...
 • ... kwant pola oddziaływania. Występuje pewna zasadnicza różnica między fotonem a kwantami pola oddziaływania jądrowego. Podobnie jak foton, kwant ten musi być...
 • ... więc przy przejściu izomerycznym atom zostaje odrzucony w wyniku emisji kwantów ((...)) lub elektronów konwersji. Energia odrzutu jest w tym przypadku niewielka...
 • ... rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Dla różnych przedziałów energii kwantów i dla różnych pierwiastków, które stanowią absorbenty są charakterystyczne różne...
 • ... energii pierwotnych fotonów. Rysunek 21 przedstawia widmo elektronów Comptona dla kwantów o energii 0,2 0,7 i 1,5 MeV...
 • ... x i dotarły do warstwy ?x, n(o) oznacza liczbę kwantów zarejestrowanych bez absorbenta, ? oznacza współczynnik atenuacji (lub pochłaniania), wreszcie exp...
 • ... trzech głównych procesach, które są odpowiedzialne za oddziaływania przy przechodzeniu kwantów promieniowania przez materię, a mianowicie: o efekcie fotoelektrycznym, efekcie Comptona...
 • ... pozyton i megaton łącząc się ulegają anihilacji (unicestwieniu) z wytworzeniem kwantów ? o wielkiej energii, które są zdolne do przekształcenia się w...
 • ... prac teoretycznych i eksperymentalnych z lat dwudziestych, gdy zagadnienie oddziaływania kwantów z atomem stanowiło ważny problem ówczesnych badań.
  Efekt fotoelektryczny.
  W...
 • ... cząstek ciężkich.
  Przykładem zamiany energii kinetycznej cząstki naładowanej na energie
  kwantów może być promieniowanie rentgenowskie. Elektron przyśpieszony w lampie próżniowej do...
 • ... w którym wzięto pod uwagę wszystkie efekty pochodzące od wirtualnych kwantów pól. Powstaje pytanie, czy działanie efektywne jest niezmiennicze względem cechowania...
 • ... stwierdzenie językiem matematycznym napiszemy: - ?n = n(x) . ?x, tj. liczba kwantów ubywających ze strumienia (- ?n) jest proporcjonalna do liczby kwantów n...
 • ... o niższej energii wzbudzenia lub do stanu podstawowego. Widma energii kwantów , emitowanych ze wzbudzonych jąder są dyskretne (rys.5.3a); położenie...
 • ... interpretacji tego fenomenu jako wyniku kolejnych oddziaływań elektronów, pozytonów i kwantów gamma.
  Załóżmy, że rozwój pęku został zapoczątkowany przez kwant o...
 • ... o literaturoznawstwie, niektóre pojęcia związane z termodynamiką, teorią względności, teorią kwantów czy cybernetyką, jak względność czasu, nieoznaczoność, nierozerwalność podmiotu i przedmiotu...
 • ... którymi następują przejścia , pozwala zauważyć pewne regularności, dotyczące intensywności emitowanych kwantów. Warto od razu zauważyć, że przejście między poziomami, z których...
 • ... dla promieniowania ? do 108 cm dla długich fal radiowych.
  Koncepcja
  kwantów Plancka wiąże się bezpośrednio z teorią promieniowania. Według Plancka wartość...
 • ... z trucizną i licznik Geigera, który pozwala wniknąć w świat kwantów obserwatorowi. Materiał promieniuje, a rozpad promieniotwórczy nastąpi, gdy rozpadnie się...
 • ... uogólniającego poprzednie empiryczne i teoretyczne formuły, jest następstwem przyjęcia hipotezy kwantów. Mamy tutaj piękny przykład, jak odkrycie prawa fundamentalnego porządkuje pojęcie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego