lansjer

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lan•sjer (żołnierz) -rze; -rzy, -rów
lan•sjer (taniec) -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

lansjer
1. «w dawnych europejskich armiach: żołnierz lekkiej kawalerii uzbrojony w lancę»
2. «taniec towarzyski popularny w drugiej połowie XIX w.»

• lansjerski

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego