ludzkość

Słownik języka polskiego PWN*

ludzkość
1. «wszyscy ludzie zamieszkujący Ziemię»
2. «natura ludzka, której przypisywane są takie cechy jak dobroć, życzliwość, szlachetność»
zbrodnie przeciw ludzkości «zbrodnie popełniane wobec ludności cywilnej w czasie wojny, okupacji itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego