ludzkość

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ludzkość
1. «wszyscy ludzie zamieszkujący Ziemię»
2. «natura ludzka, której przypisywane są takie cechy jak dobroć, życzliwość, szlachetność»
zbrodnie przeciw ludzkości «zbrodnie popełniane wobec ludności cywilnej w czasie wojny, okupacji itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

samodoskonalenie
29.12.2011
Dlaczego w Słowniku języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka doskonalenie samego siebie, swego charakteru reprezentowane jest przez hasło samodoskonalenie (się), a w Uniwersalnym słowniku języka polskiego przez hasło samodoskonalenie?
człowiek czy osoba?
5.01.2008
Szanowni Państwo!
Osoby sa policzalne, ludzie nie. „Wystawę zwiedziło około czterech tysięcy osób (czy ludzi?)” – cztery tysiące to konkretna liczba, ale około sugeruje, że nie zostali oni policzeni co do jednego. „Wystawę zwiedziło czterdzieści tysięcy osób (czy ludzi?)” – brak około sugeruje, że liczba jest dokładna, ale jej wielkość pozwala przypuszczać, że to określenie szacunkowe. Będę bardzo wdzięczna za rozstrzygnięcie.
Magdalena
Dokonać
29.12.2016
Chciałbym zapytać, czy słowo dokonać może odnosić się tylko do względnie wielkich czynów, czy może stanowić alternatywę dla słowa wykonać w pospolitych zdarzeniach? Czy poprawne jest zatem: dokonać analizy wiersza, dokonać wyboru ubrania, dokonać przelewu bankowego, dokonać interpretacji przepisu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... we współczesności, ale pozwala je umiejscowić w całym cyklu rozwojowym ludzkości, daje historiozofię i koncepcje dziejów cywilizacji, nie tylko europejskiej, ale...
  • ... przenikaniem terrorystów. Tym samym Izrael wraca do pomysłów, które towarzyszą ludzkości od tysięcy lat: odgradzania się w nadziei pozyskania bezpieczeństwa i...
  • ... Od zapachu śmierci jeży się sierść na karku zwierzętom, a ludzkość przygłusza trwogę biciem w tam-tamy, dźwiękiem organów i pieniem...

Encyklopedia PWN

ekon. koncepcja nowej formy własności stworzona w ramach projektu Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego, wzorowana na jugosłowiańskich rozwiązaniach samorządowych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego