świat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

świat świata, C. światu, świecie: kraje Trzeciego Świata; Nowy Świat, Nowego Świata (Ameryka); Nowego Światu (ulica)
świat. (= światowy)
Nowy Świat (= Ameryka) Nowego Świata, C. Nowemu Światu, w Nowym Świecie

Słownik języka polskiego PWN*

Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Stary Świat «Europa, Azja i Afryka»
świat I
1. «Ziemia jako planeta»
2. «otaczająca kogoś przestrzeń»
3. «miejscowości będące poza miejscem czyjegoś zamieszkania»
4. «ogół ludzi żyjących na ziemi»
5. «ogół ciał niebieskich»
6. «każdy możliwy ośrodek życia lub cywilizacji we wszechświecie»
7. «wszelkie przejawy życia na ziemi»
8. «kraj, region, okolica odznaczające się czymś charakterystycznym»
9. «grupa ludzi, których coś łączy»
10. «zespół żywych organizmów lub przedmiotów mających wspólne cechy»
11. «dziedzina, sfera»

Synonimy

świat (nasza planeta)
świat (ogół ludzi)
świat (wszechświat)
świat (materialny, duchowy)
świat (antyczny, muzułmański)
świat (artystyczny, przestępczy)
świat (roślinny, zwierzęcy)
świat (doznań, marzeń)
koniec świata (zamieszanie)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego