mózg

Słownik języka polskiego PWN*

mózg
1. «narząd znajdujący się wewnątrz czaszki, najważniejsza część układu nerwowego»
2. «o człowieku ze względu na jego możliwości umysłowe, wiedzę i inteligencję»
3. «osoba lub grupa osób kierująca jakąś instytucją lub przedsięwzięciem»
4. «siedlisko myśli i rozumu, zdolność do myślenia, pojmowania, rozumowania»

• mózgowy
mózg elektronowy «dawna nazwa komputera»
drenaż mózgów «ściąganie specjalistów wysokiej klasy do innego kraju lub firmy, poprzez zapewnienie im tam lepszych warunków pracy i płacy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego