macierzowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... obiekt i , należący do klasy m , można zapisać w postaci macierzowej

  Macierz oznacza obraz należący do m-tej klasy i do...
 • ... Wyniki obliczeń poprawek dla wag mogą być zapisane w postaci macierzowej gdzie rzędy macierzy przedstawiają obliczone poprawki wag pojedynczego neuronu warstwy...
 • ... czym - szerokość okienka czasowego (liczba próbek), - rząd predykcji.
  Dla dwuwymiarowych (
  macierzowych) reprezentacji obrazów można określić następujące funkcje podobieństwa:
  h) znormalizowana odległość...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego