mahometanka

Wielki słownik ortograficzny PWN

mahometan•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

mahometanizm zob. islam
• mahometański • mahometanin • mahometanka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego