majestatyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

majestatyczny
1. «pełen dostojeństwa i powagi»
2. «imponujący wielkością i okazałością»

• majestatycznie • majestatyczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

O pisowni lista światowego dziedzictwa UNESCO
13.06.2017
Chciałabym dowiedzieć się, czy w niżej podanym zdaniu słowo Lista powinnam zapisać wielką literą? Stolica wyspy słynie z wpisanej na Listę UNESCO zabytkowej starówki oraz trzech majestatycznych twierdz. Czy i kiedy wypada nam skracać nazwę Listy światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO

Z poważaniem
Justyna Preuss
pisownia wyrazów pospolitych od nazw własnych
19.07.2010
Czy wszystkie eponimy powinno się pisać wielką literą? Zauważyłem, że słownik wyrazów obcych podaje np. pisownię amfitrion, apollo, cerber, dulcynea, eldorado, krezus i wiele innych, ale już Beatrycze, Jonasz, Junona, Kasandra, Kirke, Nikodem, Ofir. Z kolei słownik języka polskiego podaje jednak pisownię jonasz i kasandra. Dlaczego nie jest to jednoznacznie ustalone? Wydaje mi się, że wszelkie użycia przenośne lub żartobliwe takich słów mogłyby być pisane małą lierą.
za krótki szereg
26.04.2013
Czy dopuszcza się stosowanie – nie na końcu zdania – wyliczeń (np. podmiotu szeregowego), w których ostatni element jest oddzielony „tylko” przecinkiem? Przykład: „Pewnego dnia lekarze, politycy poszli do lasu”. Czasem napotykam taką konstrukcję i brak wyraźnego sygnału końca wyliczenia (spójnika) skutkuje tym, że na zrozumienie intencji autora potrzebuję dodatkowej chwili, zwłaszcza jeśli zarówno samo zdanie, jak i składniki wyliczenia nie są tak krótkie jak w przykładzie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... spojrzenie w tym gmachu, przywartym do kościoła. Fasadę miał piękną, majestatyczną. Wydała mi się trochę zimna, nawet ponura, chociaż ojciec twierdził...
  • ... chodzi? Tak jak tu, wszystko ma być posępne, właśnie takie
    majestatyczne, ale zarazem znane. Choć nie do końca jednak - zaśmiał
    się...
  • ... przecisnął się do drzwi i, nie odpowiadając na uprzejme pozdrowienie majestatycznej jak Budda matrony przy kasie, wyśliznął się na ulicę.
    Na...

Encyklopedia PWN

nazwa dokumentów wydanych przez cesarzy niemieckich;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego