mania

Wielki słownik ortograficzny PWN

Mania (imię) -ni, -nię, W. -niu; Mań
mania (pasja; obsesja) -nii, -nię; -nii
Mani -niego, -nim a. Manicheusz

Słownik języka polskiego PWN

mania
1. «bardzo mocne zamiłowanie do czegoś»
2. «trudny do opanowania, często chorobliwy pociąg do wykonywania jakichś czynności»
3. «chorobliwe przekonanie o prawdziwości swoich urojeń»
4. «stan wzmożonej aktywności i nieuzasadnionego optymizmu występujący w niektórych schorzeniach psychicznych»

• maniakalny • maniakalnie
mania prześladowcza «chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym dopatrywaniu się niebezpieczeństw i urojonych wrogów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego