maruder

Wielki słownik ortograficzny PWN

maruder -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

maruder
1. «żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału»
2. «człowiek, który się spóźnia lub ociąga ze zrobieniem czegoś»

• maruderski • maruderstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego