maruder

Słownik języka polskiego PWN*

maruder
1. «żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału»
2. «człowiek, który się spóźnia lub ociąga ze zrobieniem czegoś»

• maruderski • maruderstwo

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego