matecznik

Wielki słownik ortograficzny PWN

matecz•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

matecznik
1. «trudno dostępne miejsce w puszczy, gdzie są legowiska zwierzyny»
2. «miejsce schronienia lub działania; też: miejsce, w którym zachowały się jakieś tradycje»
3. «poletko, na którym się uprawia sadzonki roślin przeznaczonych na rozmnażanie»
4. «komórka na brzegu pszczelego plastra, przeznaczona do wylęgu pszczelej matki»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego