matecznik

Słownik języka polskiego PWN*

matecznik
1. «trudno dostępne miejsce w puszczy, gdzie są legowiska zwierzyny»
2. «miejsce schronienia lub działania; też: miejsce, w którym zachowały się jakieś tradycje»
3. «poletko, na którym się uprawia sadzonki roślin przeznaczonych na rozmnażanie»
4. «komórka na brzegu pszczelego plastra, przeznaczona do wylęgu pszczelej matki»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego