media

Wielki słownik ortograficzny PWN

Media (państwo starożytne) -dii, -dię; przym.: medyjski
media (mass media; instalacje w budynku) -diów
Bertels•mann Media (firma) ndm

Słownik języka polskiego PWN

mass media «środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, internet»
media II «gaz, woda, elektryczność itp., w które wyposażony jest budynek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego