medium

Wielki słownik ortograficzny PWN*

me•dium; -dia, -diów
Media (państwo starożytne) -dii, -dię; przym.: medyjski
media (mass media; instalacje w budynku) -diów

Słownik języka polskiego PWN*

medium
1. «osoba podatna na hipnozę»
2. «osoba zdolna do odczuwania zjawisk telepatycznych i do jasnowidztwa»
3. «w spirytyzmie: osoba obcująca z duchami podczas seansów spirytystycznych»
4. «to, za pośrednictwem czego są przekazywane lub wyrażane jakieś treści»
5. «ośrodek, środowisko, w którym zachodzi jakieś zjawisko»
6. «strona zwrotna czasowników»
mass media «środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, internet»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego